Voor uw hypotheken en verzekeringen
Bel ons direct: 023 - 545 80 95

Trees for All

Samen hebben we al 634 bomen geplant sinds start project november 2019.

Direct met een van onze adviseurs spreken? Bel ons: 023-545 80 95, of gebruik ons contact formulier.

Hypotheekvormen

Aflossingsvrije hypotheek Een hypotheek waarbij u alleen rente betaalt. De lening hoeft pas te worden afgelost bij verkoop van de woning of bij overlijden. Voordeel hiervan zijn de lage maandlasten. Nadeel is dat u niet aan vermogensvorming doet, zodat het onzeker is of u na 30 jaar de lening uit de dan beschikbare middelen kunt aflossen. Aflossing op enigerlei wijze is wel aan te bevelen, omdat de hypotheekrente gedurende maximaal 30 jaar aftrekbaar is.

Annuïteitenhypotheek Bij deze hypotheekvorm betaalt u steeds hetzelfde bruto bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente én aflossing. U betaalt eerst weinig aflossing en veel rente, maar later wordt dit juist andersom. Het belastingvoordeel is dus in het begin groot, maar neemt later af. Dit is onvoordelig bij een inkomen dat in de loop van de jaren stijgt en waarop de fiscale druk juist toeneemt.

Lineaire hypotheek Van de hypothecaire schuld wordt elk jaar een gelijk bedrag afgelost. Daarnaast betaalt u rente over de resterende schuld. Wie een lager inkomen heeft, zal budgettair grote moeite hebben met deze hypotheekvorm in verband met de hoge beginlasten. Wie een hoger inkomen heeft, ziet zijn fiscale voordeel erg snel dalen.

Levenhypotheek Bij de levenhypotheek wordt gedurende de looptijd niet afgelost. De rente, en dus ook de fiscale aftrekpost, blijft van jaar tot jaar gelijk. In plaats van aflossing wordt premie voor een verzekering betaald. Dit kan een kapitaalverzekering, maar ook een beleggingsverzekering zijn. Zo wordt een kapitaal opgebouwd, waarmee te zijner tijd de lening kan worden afgelost. Bij eerder overlijden wordt (een deel van) de lening afgelost met de meeverzekerde overlijdensuitkering.

Spaarhypotheek Ook bij de spaarhypotheek wordt de lening afgelost met een levensverzekering. Het grote verschil met de levenhypotheek is de renteaangroei in de spaarpolis. Dit rendementspercentage is namelijk hetzelfde als het hypotheekrentepercentage dat u betaalt. ?Na afloop van de rentevastperiode wordt de hypotheekrente opnieuw vastgesteld. Wordt die hoger, dan stijgt ook de rentevergoeding in de spaarpolis. Het gevolg is dat de premie voor de spaarpolis daalt, zodat de totale netto lasten min of meer stabiel zijn.

Bankspaarhypotheek Bij de bankspaarhypotheek spaart u niet via een levensverzekering, maar gewoon via een geblokkeerde spaarrekening. U betaalt een vast bedrag aan hypotheekrente en een bedrag voor uw spaarrekening. Aan het einde van de looptijd lost u de hypotheek in één keer af met het gespaarde bedrag van de rekening. De spaarrekening heeft een gegarandeerde waarde op einddatum, die gelijk is aan het bedrag van de hypothecaire lening.

Beleggingshypotheek Deze hypotheekvorm is vergelijkbaar met de levenhypotheek. Alleen wordt hier het vermogen niet opgebouwd in een verzekering, maar in beleggingsfondsen. De hypotheeklasten bestaan, naast de hypotheekrente, uit een bedrag periodiek of eenmalig dat wordt belegd. U kunt daarmee een (aanzienlijk) hoger rendement halen dan het rentepercentage van uw hypotheek, maar het rendement kan ook tegenvallen. Dan bestaat de kans dat u uiteindelijk de hypotheekschuld niet volledig kunt aflossen.

Combinatie van hypotheekvormen Wie de voordelen van verschillende hypotheekvormen wil combineren, kan bijvoorbeeld een hypotheek kiezen die voor een bepaald gedeelte wordt afgelost met een verzekering en voor het overige uit beleggingen.